چرکنویســ....

چرکنویســ....

دلم گرفت ای هم نفس..
پرم شکست تو این قفس..

کمی خواهش..

دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۲۳ ق.ظمیدونم برات خیلی سخته.. خب مثل خیلی های دیگه..

میدونم بعضی وقتا احساس میکنی چاره ای دیگه ای نداری..

ولی باور کن.. باور کن محمد اشتباه میکنی..

خسته نمیشی انقد خودتو ضایع میکنی..؟

خسته نمیشی غرورت رو له میکنی..؟

ازت خواهش میکنم.. با تمام وجود خواهش میکنم.. بس کن..

نزار بیشتر از اینا صدمه ببینم.. نکن این کارو با من..

باور کن یخ زدن تو سرماش.. خیلی بیشتر ارزش داره تا.....


بجای این کارایی که دلتو میرنجونه.. تصمیم درست رو بگیر..

شک نکن.. خودت میدونی تو این دوراهیا.. کدومش درسته..


به خودت بیا... :(


  • ۹۶/۰۸/۲۹
  • محـ ـمد